Wzory, tabele i wiadomości praktyczne.

Matematyka to królowa logicznego myślenia. Ale czasami to logiczne myślenie nie wystarcza, trzeba wyuczyć się na pamięć wielu wzorów, reguł czy twierdzeń. Nasza MegaMatma pamięta również o tym 😉

W dziale Wzory (bezpłatnym) zamieściliśmy dziesiątki wzorów uporządkowanych tematycznie, tak jak tablice matematyczne. Ostatnio wzbogacone o temat: „Cechy podzielności liczb naturalnych.”

Mamy nadzieję, że te wszystkie wzory przydadzą Ci się przy rozwiązywaniu zadań i dowodzeniu twierdzeń.