Czy wszystkie trójkąty są podobne?

2„Przeciętny” człowiek (w sensie nie matematyk ;)) rozumie słowo podobny normalnie. Trójkąt to trójkat i każdy jest do siebie podobny.

Ale… matematyczne głowy już dawno ustaliły, że podobieństwo trójkatów jest bardziej skomplikowane, a nawet udowodniły „cechy podobieństwa” tych figur.

Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie opracowaliśmy w MegaMatma.pl na potrzeby szkoly średniej temat „Trójkąty podobne i cechy ich podobieństawa”. Mamy nadzieję, że zainteresuje wszystkich normalnych, nie tylko matematyków.