Ciąg arytmetyczny, wzór ogólny, n-ty wyraz… w zadaniach.

Zestawy MegaMatmy do szkoły średniej wzbogaciliśmy o kolejny dział i cztery nowe klasówki z rozwiązaniami 😉

Przed Wami temat lubiany zwykle przez uczniów – Ciągi.

Do dwóch obszernych tematów „Wzór ogólny ciągu… oraz „Ciąg arytmetyczny…” przygotowaliśmy dwa zestawy: Klasówka i test wyznaczania wzoru ciągu oraz klasówka i test dla ciągu arytmetycznego.

Miłego testowania ciągów 😉